Varkens

Bij DAP V.U.G. werken drie geborgde varkensartsen. De varkenssector vormt hiermee een belangrijke tak voor de praktijk waarbij ieder vanuit zijn expertise de veterinaire begeleiding op de bedrijven verzorgt. Binnen het klantenbestand is er een grote diversiteit van bedrijven variërend van (kern)fok-, vermeerderings-, vleesvarkens- tot biologische bedrijven.

Door middel van intensieve begeleiding op bedrijven streven wij naar een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau en dierwelzijnsniveau met daaraan gekoppeld een laag medicijn gebruik. De grote verwevenheid van gezondheid met voeding, klimaat, huisvesting en management vergt een brede aanpak. Door toenemende grootte van bedrijven neemt de complexiteit van bedrijfsvoering en ziekteverspreiding toe. In overleg en samenwerking met andere factoren op uw bedrijf richten wij ons op een totaalplan van aanpak van deze factoren om op korte en lange termijn een goed technisch resultaat te bereiken. Deze werkwijze leggen we vast in bedrijfsspecifieke protocollen.

Een belangrijk onderdeel in ons werk is het stellen van een goede diagnose. Naast analyse van aanwezige kengetallen maken we gebruik van moderne diagnostische middelen en methoden, als bloedonderzoek, secties, longspoelingen enz. Daarbij maken we gebruik van diverse onafhankelijke laboratoria in binnen en buitenland.

Door de jaren heen is de biologische tak binnen de praktijk fors gegroeid en begeleiden we veel biologische varkensbedrijven door het gehele land. Juist omdat we zoveel biologische bedrijven begeleiden kunnen we de mogelijkheden en de valkuilen van deze bedrijven goed in kaart brengen, hebben we een goed netwerk en kunnen zo een sparring-partner en adviseur van de varkenshouder zijn.

Onze geborgde varkensartsen:

René Sol

Wolter Roorda

Johannes Malda

Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen

Adres

Evertsenlaan 18

3781 TB Voorthuizen
0342-471316

© Dierenartsenpraktijk V.U.G.  | Ontwikkeld door Ikabus