Vleeskalveren

Het was de grondlegger van de praktijk DAP V.U.G., dhr. Wout Blok, die zich vanaf het begin van de praktijk in de zestiger jaren met hart en ziel heeft ingezet voor de dierhouderij op de Veluwe. De kalverhouderij begon zich toen te ontwikkelen in deze streek en dat betekent dat alle generaties dierenartsen, die bij de praktijk werkzaam zijn geweest, nauw betrokken waren bij de ontwikkelingen in deze tak van veehouderij.

De vleeskalversector is een sector waarin de laatste jaren veel is gebeurd en geïnnoveerd. Onder andere door veranderde regelgeving, met als doel te komen tot een vermindering van het antibioticagebruik en het verbeteren van het dierwelzijn, is het managen van een vleeskalverstal niet gemakkelijker geworden voor een kalverhouder. De taak van dierenarts is daarmee ook gewijzigd: van voornamelijk behandelend bezig te zijn, wordt er nu een meer sturende rol van de dierenarts verwacht. Als dierenarts zijn we de poortwachter: we waken over het dierwelzijn, maar ook over de volksgezondheid.

Een goede begeleiding op onder andere het gebied van preventieve zorg, therapie, ventilatie, huisvesting en hygiëne is daardoor erg belangrijk geworden. Dit alles in nauw overleg met de vertegenwoordiging van de integraties en voedingsindustrie. Dit zogenaamde driehoeksoverleg is de basis voor elke gezonde koppel. Sinds 2008 is er dankzij deze gezamenlijke inspanning een reductie in het medicijngebruik bereikt van meer dan 60% (2020), terwijl de technische resultaten er niet onder geleden hebben, sterker nog: diverse andere parameters zijn eveneens verbeterd.

Wij blijven als dierenartsen bij DAP V.U.G. alert op nieuwe behandelingsmethoden en de ons ten dienste staande middelen. DAP V.U.G. heeft aan de wieg gestaan van de introductie van de fytotherapie in de kalverhouderij, waarbij met producten van plantaardige oorsprong dierziekten bestreden worden. Tot op de dag van vandaag hebben wij zo mogelijk het grootste assortiment van dit soort producten in onze apotheek, waarvoor wij als eerste dierenartsenpraktijk in Nederland (en tot op heden één van de weinige) voor de GMP+ certificering geslaagd zijn.

DAP V.U.G. is met vijf dierenartsen werkzaam in de vleeskalversector. De begeleiding en behandeling van vleeskalveren, zowel op individueel als op koppelniveau, is één van de speerpunten van de praktijk.

De dierenartsen van DAP V.U.G. die dagelijks werkzaam zijn in de vleeskalversector zijn:

Rob Hulsbosch

Willem-Jan Last

Johannes Malda

Wietse van de Kamp

Lotte van Hout

Gerben Verrips

Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen

Adres

Evertsenlaan 18

3781 TB Voorthuizen
0342-471316

© Dierenartsenpraktijk V.U.G.  | Ontwikkeld door Ikabus