Aflammeren

Wanneer u bij de verlossing van een schaap, geit of alpaca tegen een probleem aan loopt kunnen wij u altijd komen assisteren. Om het lam of de cria vlot de geboortegang te laten passeren is het van belang dat deze in de juiste ligging ligt. De juiste ligging is ofwel twee voorpoten met daarop het hoofd ofwel, indien het achterste voren geboren wordt, twee achterpoten.

Soms is het nodig om in te grijpen bij een verlossing, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Als de ontsluitingsfase (dier is onrustig, flehmt, krabt met voorpoten) langer dan 3 uur duurt. Het einde van de ontsluitingsfase is wanneer de waterblaas te zien is.
  • Als er binnen het uur na het afkomen van de waterblaas geen vooruitgang te zien is. Bijvoorbeeld dat het dier niet aan het persen is of dat er geen vruchtdelen te zien zijn.
  • Wanneer er een afwijkende ligging geconstateerd wordt. Bijvoorbeeld één voorpoot en een kop, of enkel twee voorpoten zonder kop. Indien het lam in stuit ligt moet er snel gehandeld worden vanwege het risico op sterfte door het afknellen van de navelstreng.

Het komt voor dat het lam of de cria te groot is voor het moederdier waardoor wij een keizersnede uitvoeren op het schaap, de geit of de alpaca.

Er zijn verschillende kleine chirurgische ingrepen die wij routinematig toepassen. Denk hierbij aan de castratie van een ram, bok of alapacahengst maar bijvoorbeeld ook navelbreukoperaties.

Indien u een vraag heeft over één van zulke operaties kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen

Adres

Evertsenlaan 18

3781 TB Voorthuizen
0342-471316

© Dierenartsenpraktijk V.U.G.  | Ontwikkeld door Ikabus