Het jonge konijn

Gefeliciteerd! U wordt of bent het trotse baasje van een konijntje!

Wist u dat een babykonijn een lamprei wordt genoemd. Deze benaming wordt gehanteerd tot het dier volwassen is. De naam lamprei lijkt af te stammen van het Iberische woord “Lappa”, wat staat voor “grot” of “hol”.

Een konijn blijft maar 12 weken klein, daarna groeit het uit en krijgt het op de leeftijd van 7-8 maanden zijn volwassen grootte. Konijnen worden rond de 3-4 maanden geslachtsrijp en kunnen soms ouder dan 10 jaar worden.

Met zo’n nieuw konijntje komt er veel op u af. Hoe blijft het konijn nu gelukkig en gezond?

Gelukkig kunt u altijd bij ons terecht voor advies en tips.

Voeding

Een goede voeding is zeer belangrijk voor uw konijn om zich gezond te ontwikkelen en te houden. Geef je konijn onbeperkt hooi. Vezels zijn namelijk zeer belangrijk voor een goede darmwerking. Geef bikskorrels en maximaal 20 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Bied elke dag 3 soorten groenvoer aan, maar niet te veel in 1 keer.

Vaccineren

Helaas komen er ook in Nederland virusziekten voor bij het konijn. Myxomatose, RHD1 (= VHS1) en sinds eind 2015 ook RHD2 (= VHS2). Deze virusziektes hebben helaas bijna altijd een dodelijke afloop, daarom is voorkomen door een vaccinatie zo belangrijk!

Het beste is om jonge konijntjes pas bij hun moeder weg te halen op een leeftijd van minimaal 6-7 weken oud. De meeste konijntjes krijgen daarna pas hun eerste vaccinatie. Een enkele injectie is dan voldoende, vervolgens blijft een jaarlijkse vaccinatie noodzakelijk. Uiteraard wordt uw dier tijdens de enting goed nagekeken door de dierenarts.

Ontwormen

Konijnen ontwormen we niet standaard, maar ook konijnen kunnen wormen krijgen. Dit kan al vanaf de geboorte door de moeder en via andere konijnen. Een konijn dat buitenkomt loopt een extra risico op een worminfectie.

Ook kunnen konijnen coccidiose krijgen. Vooral jonge konijntjes zijn hier gevoelig voor.

Indien uw konijntje afwijkende ontlasting heeft (diarree, geen of kleinere keuteltjes, slijm, bloed, etc) dan is er een verdenking op een worminfectie of coccidiose. Aan de hand van microscopisch onderzoek van blinde darm keutels kan de diagnose met zekerheid gesteld worden en kan een behandeling gestart worden.

Vlooien, Mijten, Luizen en Teken

Ook konijnen kunnen last hebben van vlooien. Parasieten zoals mijten, vlooien en luizen kunnen jeuk, haaruitval en schilvering geven. Naast jeuk kunnen vlooien ook ziektes overdragen zoals myxomatose. Het dus zaak om uw konijn vlo vrij te houden. Niet elk middel is voor het konijn geschikt, sommige middelen kunnen zelfs dodelijk zijn. Wij hebben producten die wel veilig zijn en informeren u graag.

Konijnen die buiten in een ren lopen kunnen ook teken krijgen. Ook teken kunnen ziekten overdragen. Er zijn helaas geen middelen om konijnen preventief tegen teken te behandelen. Honden- en kattenmiddelen tegen teken zijn voor het konijn allemaal zeer giftig. Het is dus van belang de teken zelf zo snel mogelijk te verwijderen. Voor het verwijderen van teken hebben wij speciale tangetjes te koop.

Chippen

Konijnen kunnen net als andere dieren gechipt worden. Een chip kan handig en soms noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor in het pension of bij tentoonstellingen.

Speelgoed

Speelgoed is zowel mentaal als fysiek belangrijk voor uw konijn. Geeft uw konijn verantwoord speelgoed met het juiste formaat en materiaal, zonder losse onderdelen. Zorg ook voor voldoende knaagmateriaal en wissel regelmatig van speeltje.

Huisdierverzekeringen

Als u een huisdier heeft kunt u plotseling met onverwachte kosten te maken krijgen, bijvoorbeeld als uw dier een ongeluk krijgt of ernstig ziekt wordt. Een huisdierverzekering kan hierbij uitkomst bieden en de zorgen wegnemen. Ook voor konijnen zijn dit soort verzekeringen mogelijk.

Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen

Adres

Evertsenlaan 18

3781 TB Voorthuizen
0342-471316

© Dierenartsenpraktijk V.U.G.  | Ontwikkeld door Ikabus