Chippen en registeren hond

Vanaf 1 november 2021 verandert de wetgeving inzake chippen en registreren van honden.

Krijgt uw hond eenmalig een nestje? Of haalt u een hond eenmalig uit het buitenland? Dan moet u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november 2021 alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt, geregistreerd bij RVO via een van de aangewezen portalen (voorheen databanken) en voorzien is van een paspoort.

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

Hoe wordt het vanaf 1 november 2021:

  • De nieuwe wet heeft gevolgen voor fokkerij, handel, import én particulieren.
  • Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort.
  • Pups worden gechipt én geregistreerd vóór de leeftijd van zeven weken via een van de aangewezen portalen door een dierenarts of een bij RVO geregistreerde chipper.
  • De eigenaar van de moederhond moet nog wel een geboorteregistratie doen, daarbij worden het chipnummer van de moederhond en de naam- en adresgegevens van de fokker ingevuld en daarmee is de hond dan pas volledig geregistreerd.
  • Iedereen die een hond uit het buitenland meebrengt dient een UBN aan te vragen bij RVO en dient door een dierenarts geregistreerd worden bij een van de aangewezen portalen.
  • Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen portaal.
  • Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan het portaal. Denk aan adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond.

Meer informatie?

Meer informatie over wat er gaat veranderen is te vinden op www.rvo.nl/hond-kopen.

Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen

Adres

Evertsenlaan 18

3781 TB Voorthuizen
0342-471316

© Dierenartsenpraktijk V.U.G.  | Ontwikkeld door Ikabus